| Home | Voorstelling | Diensten | Technologie | CitroŽn gamma  | Promoties  | Opendeur  | Servicecontracten  | Financiering | | Verzering |  Tweedehandswagens  | Contact  | Privacy Beleid  | Links |

Garage ENGELS Kruibeke

Als u eens wist wat Garage Engels allemaal voor u kan doen...

 PRIVACY BELEID


 

Uw persoonsgegevens worden door Garage Engels BVBA Langestraat 91 9150 Kruibeke BE0835.982.820 03/774.12.58 verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor directe marketing  (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op citroen@garage-engels.be.  Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.garage-engels.be.

U heeft een voertuig aangekocht of geleased (ďde eigenaar of leasingnemer", hierna "U" genoemd) dat is uitgerust met computer- en elektronische systemen die verschillende functies omvatten om gedurende de hele

levenscyclus van het voertuig een goede werking en veiligheid van het voertuig te garanderen.

Deze functies zijn de volgende:

ō     Technische voertuigvoorwaarden: verzamelen en verwerken technische informatie over het gebruik en de werking van het voertuig en met name de vloeistofniveaus, de kilometerstand, gebeurtenislogboeken inclusief diagnostiek en waarschuwingen of mechanische beveiligingsinformatie.

ō     Remote-functies: zorgen op afstand voor een optimale levering van de diensten die U verzoekt, of die vereist zijn voor de goede werking van het voertuig, bieden van onderhoudsdiensten of bijwerken van de computer en elektronische systemen van het voertuig.

ō     Veiligheidsfunctie: laat toe om het voertuig te lokaliseren en om te bepalen waar of wanneer uw voertuig bijstand nodig heeft.

ō     e-Call-functie: communiceert de exacte locatie van het voertuig naar de hulpdiensten, de tijd van het incident en de rijrichting op de snelweg, zelfs wanneer de bestuurder buiten bewustzijn is of niet in staat is om te bellen. Een e- call kan ook handmatig worden geactiveerd door op een knop in het voertuig te drukken, bijvoorbeeld door een getuige van een ernstig ongeval. E-call zal de gegevens die absoluut noodzakelijk

zijn in geval van een ongeval verzenden.

Het doel van dit Privacybeleid is om U, in overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming (waarmee de Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG Ė wordt aangeduid en de toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming die de AVG aanvult) te informeren over de voorwaarden voor de verwerking van uw persoonsgegevens door CitroŽn Belux NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Avenue de Finlande, 1420 Braine líAlleud, BelgiŽ BCE nummer 0448 813 060 (Hierna, "CitroŽn", "Wij" of "Ons"), aangezien deze verschillende functies informatie verzamelen, verwerken en verzenden die kunnen worden gekwalificeerd als persoonsgegevens onder de wetgeving betreffende de bescherming persoonsgegevens die van toepassing is in Uw land.

Hiernaast, zouden Wij uw persoonsgegevens kunnen verzamelen en verwerken wanneer we contact met U opnemen om te reageren op uw verzoek, zoals hieronder beschreven wordt.

 

1. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt door CitroŽn en op welke wettelijke basis zijn deze gesteund?

 

De doeleinden waarvoor Wij informatie met betrekking tot uw voertuig verzamelen, zijn de volgende:

De doeleinden waarvoor Wij informatie met betrekking tot uw voertuig verzamelen, zijde volgende:

De verwerking van deze informatie is gebaseerd op:

Raming en weergave van de kosten voor de diensten waarnaar U vraagt (bijvoorbeeld onderhoud, reparatie enz.)

De noodzaak om op Uw verzoek passende stappen te ondernemen alvorens een contract af te sluiten

Aanbod en bijstand verlening door de gepaste diensten voor reparatie en/of onderhoud van uw voertuig ter plaatse of op afstand (bijvoorbeeld pechverhelping gestolen en/of weggenomen voertuig of vermiste personen en bestemmingsdiensten)

De uitvoering van onze diensten op contractuele basis tussen U en ons, indien U zich op deze diensten geabonneerd heeft

         optimalisering en verbetering van de voertuigkenmerken op basis van verzamelde persoonsgegevens: veiligheid renoveren, nieuwe voertuigen en functies ontwikkelen, voertuigkwaliteit bevestigen, voertuigtrends analyseren.

         Beheer en optimalisering van de klantenrelaties

         Onderzoeken, enquÍtes of statistieken uitvoeren om de kwaliteit van onze producten beter te kunnen beoordelen, te verbeteren en aan te passen naar aanleiding van de behoeften van onze klanten.

         CitroŽn een legitiem belang heeft om onze producten te verbeteren met het oog op betere kwaliteitsproducten te leveren die veiliger zij en aangepast zijn met nieuwe functies

         CitroŽn een legitiem belang heeft om de klantentevredenheid en de goede dienstverlening te waarborgen

         CitroŽn een legitiem belang heeft om de kwaliteit van onze producten te beoordelen en rekening houdend met de behoeften en tevredenheid van onze klanten nieuwe functies te ontwikkelen.

Aanbod van diensten die geolokalisatie vereisen, zoals on-site, applicaties of hulp op afstand

Uw voorafgaande toestemming die gevraagd/ verkregen zal worden alvorens het verzamelen en verwerken van de geolokatiegegevens door een pop-up vak.

Informatie versturen, mits uw toestemming, over onze promoties en aanbiedingen, nieuws en evenementen (nieuwsbrieven en andere publicaties).

Uw voorafgaande toestemming, indien wettelijk vereist, door het juiste vakje aan te vinken bij het verstrekken van uw persoonsgegevens aan CitroŽn.

 

Garanderen van uw veiligheid, Wij kunnen uw voertuig geolokaliseren wanneer dit wettelijk vereist wordt.

De verplichting van CitroŽn om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, met name bij de implementatie van de e-call-functie.

Om Uw claims te beheren

De uitvoering van de claimsservices op basis van het contract tussen U en Ons, of op basis van de legitieme belangen van CitroŽn om de claim te beoordelen, onze claimadministratie te beheren,

klanttevredenheid en een goede opvolging te waarborgen.

Om onze mobiele applicaties te beheren en om u de gevraagde mobiele applicatieservices te leveren.

De uitvoering van de mobiele applicatieservices op basis van het contract tussen U en Ons, als u zich op deze diensten geabonneerd heeft.

Om uw registraties bij ons te beheren via contact- of andere registratieformulieren.

De uitvoering van de diensten op basis van het contract tussen U en Ons als U zich op deze diensten geabonneerd heeft, of op basis van legitieme belangen van het CitroŽn bij het communiceren met onze klanten en het actueel houden van onze klantenadministratie.

 

 

2. Wie zijn de ontvangers?

De persoonsgegevens de Wij verwerken, zullen gedeeld worden door CitroŽn op basis van de essentiŽle behoeften aan een beperkt aantal ontvangers, afhankelijk van het doel van de verwerking, zoals volgt:

CategorieŽn van ontvangers

Doel van het doorgeven

Het verkoopnetwerk van CitroŽn

De herkenning van de klant te vergemakkelijken wanneer deze interactie voert met een van de verkooppunten van CitroŽn

Externe dienstverlening en/of bedrijven die tot dezelfde groep behoren als CitroŽn, betrokken zijn bij CitroŽn, bij het leveren van de diensten waarnaar U verzoekt of die verzocht worden door CitroŽn voor de hierboven genoemde doeleinden

Voor het doorvoeren van marketingcampagnes, klanttevredenheidsonderzoeken en analyses

Het moederbedrijf

Ter ondersteuning van veiligheid, onderzoek, analyse en productontwikkeling door Ons moederbedrijf CitroŽn SAS

Elk bedrijf dat deel uitmaakt van dezelfde groep als CitroŽn

Met Uw toestemming, zodat zij U van informatie kunnen voorzien over hun producten en diensten, promotieaanbiedingen, nieuws en evenementen.

Lijst van de bedrijven:  https://www.groupe-psa.com/companies-and-partners

Partners van CitroŽn

Met Uw toestemming, zodat zij U van informatie kunnen voorzien over hun producten en diensten, promotieaanbiedingen, nieuws en evenementen.

Lijst van de partners:  https://www.groupe-psa.com/companies-and-partners

Wettelijke erkende hulpdiensten

Om U, via de e-call functie, noodhulp aan te bieden, zoals wettelijk vereist

 

 

3. Worden uw persoonsgegevens overgedragen buiten de EU?

Het kan CitroŽn mogelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens over te dragen aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In dat geval worden de gegevens overgedragen op basis van overdrachtmechanismen in overeenstemming met de toepasselijke Verordening inzake Gegevensbescherming.

Om een kopie van het geÔmplementeerde overdrachtsmechanisme te verkrijgen, kan U een e-mail sturen naar https://citroen-be-nl.custhelp.com

 

 

4. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De bewaartermijn van Uw persoonsgegevens, die verzameld worden door CitroŽn, kan per doel van gegevensverwerking worden bepaald aan de hand van de volgende criteria:

ō   De gegevens die voor een bepaald doel zijn opgeslagen, worden zolang als nodig voor het doel van de verwerking van persoonsgegevens bewaard, zoals gedefinieerd in bovengenoemde artikel 1 (duur van het contract met U, wettelijk vereiste duur, gedurende de commerciŽle relatie met U).

ō   Uw persoonsgegevens worden vervolgens gearchiveerd om gebruikt te worden in geval van een geding of een geschil gedurende de periode tot de verjaringstermijn van toepassing op het gerelateerde doel.

ō   Vervolgens worden de gegevens geanonimiseerd of verwijderd.

Voor meer informatie kan U het retentiebeleid van CitroŽn raadplegen.

 

 

5. Wat zijn uw rechten en hoe kan U ze uitoefenen?

In overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft U het recht op informatie en toegang, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op het verkrijgen van een kopie van uw persoonsgegevens voor uw eigen doeleinden of om deze aan een aanbieder naar keuze te verstrekken (Ďrecht op overdraagbaarheid van gegevensí), het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden.

U kan uw toestemming ook op elk moment intrekken, indien de verwerking gebaseerd is op Uw toestemming.

Al deze rechten zijn van toepassing voor zover toegestaan volgens de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kan al deze rechten uitoefenen door een eenvoudig verzoek te versturen aan:

Garage Engels BVBA

Langestraat 91

9150 Kruibeke

03/774.12.58

citroen@garage-engels.be

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer) door uw klacht te sturen naar:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Email: commission@privacycommission.be

Website: https://www.privacycommission.be/nl

U kunt zich te allen tijde tegen telefonisch contact verzetten door u gratis op de ĎBel-Me-Niet -Meer-Lijstí te laten zetten via https://www.dncm.be/nl/.

 

6. Wat moet U ondernemen in geval van verandering van bestuurder of eigenaar van het voertuig?

U bent verantwoordelijk om ons op de hoogte te stellen van de contactgegevens van elke nieuwe bestuurder en nieuwe eigenaar of huurder van uw voertuig, zodat wij hen kunnen informeren over de verwerking van hun persoonlijke gegevens. U dient CitroŽn op de hoogte te brengen van een verkoop of overdracht van Uw voertuig met de contactgegevens van de nieuwe eigenaar of leasingnemer op het volgende adres:

CitroŽn Belux NV

Parc de líAlliance

Avenue de Finlande 4-8

1420 Braine LíAlleud

Of via internet op het volgende adres: https://citroen-be-nl.custhelp.com

 

Indien U ons geen verkoop of overdracht meldt, mogen Wij verder rapporten of gegevens over het voertuig blijven verzenden naar de contactgegevens van de oorspronkelijke abonnee die op dat moment in ons systeem voorkomt en zijn Wij niet verantwoordelijk voor enige schade die U zou lijden met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens

 


 

 Copyright ©2003 Garage Engels.